Coșul tău

Politica de confidenţialitate

Protecția Datelor cu Caracter Personal

SC GAROGYM DRINKS S.R.L., având sediul social în municipiul Suceava, strada Eroilor, nr.66, județul Suceava, înregistrată la Registrul Comerțului sub J33/2286/01.11.2022, având CUI RO47109382 în calitate de operator de date cu caracter personal își asumă angajamentul de a proteja și respecta confidențialitatea datelor cu caracter personal.

Prezenta Politica de confidențialitate are la bază cadrul legislativ stabilit prin Regulamentul nr. 2016/679 privind protecția datelor cu caracter personal si libera circulație a acestora, precum și prevederile naționale aplicabile, urmărind asigurarea cerințelor de conformitate prin raportarea la principiile ce guvernează protecția datelor cu caracter personal.

În completarea prezentei Politici de confidențialitate vă rugăm să citiți și ”Politica despre cookie-uri”, pentru a afla modalitatea în care www.dinbalcani.ro, website-ul SC GAROGYM DRINKS S.R.L, folosește cookie-urile, dar și secțiunea privind ”Termenii și Condițiile de utilizare” privind procesul de vânzare pentru website-ul www.dinbalcani.ro, dar și alte informații relevante.

În cazul în care aveți nelămuriri cu privire la prezenta politică sau privind modul de utilizare a datelor dumneavoastră, vă stăm la dispoziție și ne puteți contacta în scris, la următoarele date de contact: e-mail: office@dinbalcani.ro, telefon: +40725967069. De la momentul primirii cererii, societatea noastră va formula un răspuns în termen de 30 de zile. În cazul în care există suspiciuni rezonabile privitoare la persoana care a trimis cererea, putem face demersuri pentru clarificare și confirmare că cererea a fost transmisă de persoana vizată.

Datele cu caracter personal vor fi colectate și prelucrate de către SC GAROGYM DRINKS S.R.L. numai în măsura permisă prin Regulamentul General (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR).

 1. Definiții și termeni în înțelesul Regulamentului General (UE) 2016/679:

În cadrul prezentei Politici de confidențialitate sunt utilizați termeni având următoarele semnificații:

Date cu caracter personal = orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrare = orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Restricționarea prelucrării = marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora.

Creare de profiluri = orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind performanța la locul de muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locul în care se află persoana fizică respectivă sau deplasările acesteia.

Operator = SC GAROGYM DRINKS S.R.L, entitate care stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal, atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite în conformitate cu prevederile legale aplicabile, având calitatea de titular al numelui de domeniu – www.dinbalcani.ro

Consimțământul persoanei vizate = orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.

Autoritate de supraveghere = Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Plaformă online = paginile de internet dezvoltate în cadrul numelui de domeniu deținut de către SC GAROGYM DRINKS S.R.L – www.dinbalcani.ro

Cookie-urile= fișiere text mici stocate pe dispozitivul dumneavoastră (computer, tabletă sau mobil) atunci când vă aflați pe Internet, inclusiv pe website.

 1. Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal

SC GAROGYM DRINKS S.R.L prelucrează date cu caracter personal în temeiul:

 • dispozițiilor legale aplicabile privind desfășurarea activității;
 • dispozițiilor legale privind raporturile de muncă;
 • dispozițiilor legale privind raporturile contractuale (colaboratori, parteneri, furnizori, prestatori etc);
 • dispozițiilor legale privind siguranța și securitatea publică;
 • consimțământului liber, informat și expres exprimat;
 • interesului legitim aparținând SC GAROGYM DRINKS S.R.L, care derivă din natura obiectului de activitate.

SC GAROGYM DRINKS S.R.L va prelucra datele cu caracter personal până la momentul la care se încheie perioada legală de retenție ori perioada de retenție declarată, după caz, ori până la momentul la care se solicită ștergerea acestora, conform prevederilor legale aplicabile.

Pentru datele cu caracter personal pentru care nu există o perioadă de retenție legal stabilită, SC GAROGYM DRINKS S.R.L, declară că perioada proprie de retenție este de 10 ani.

III. Modalitatea de colectare a datelor cu caracter personal

Putem să colectăm sau să primim date personale de la dumneavoastră în cadrul procesului de vânzare, prin navigarea site-ului web, a platformelor sociale de comunicare, formularelor, aplicațiilor, dispozitivelor utilizate, în cadrul acțiunilor de marketing și publicitate, în scopurile declarate și în temeiurile legal și legitim aplicabile activității desfășurate.

Colectarea și primirea datelor personale se poate realiza astfel:

 1. Direct de la dumneavoastră în următoarele situații principale:

– procesul de achiziționare a produselor prin intermediul platformei online – www.dinbalcani.ro;

– navigarea platformei online – www.dinbalcani.ro;

– utilizarea formularelor de contact (adreselor de e-mail de contact), contactarea și/sau formularea de solicitări în funcție de canalul ales pentru contactare;

– participarea la concursurile/campaniile/programele de loialitate organizate;

 1. Prin utilizarea de cookie-uri pentru a înțelege modalitatea de interacțiune cu website-ul nostru. Pentru a afla mai multe despre modalitatea de interacțiune cu website-ul nostru vă rugăm să accesați Politica despre Cookies.
 2. Prin utilizarea datelor personale puse la dispoziție de către dumneavoastră în cadrul platformelor de socializare
 3. Prin activități de marketing desfășurate de către SC GAROGYM DRINKS S.R.L privind informarea dumneavoastră despre ofertele de produse și servicii care vă pot interesa.
 1. Tipuri de date cu caracter personal

SC GAROGYM DRINKS S.R.L tratează toate informațiile și datele cu caracter personal în mod confidențial. În funcție de modul în care interacționați cu noi, vor fi prelucrate următoarele date cu caracter personal:

Procesul de vânzare-cumpărare, comandă și furnizare de servicii conexe actului de vânzare

Prin inițierea procesului de achiziție prin intermediul platformei online – www.dinbalcani.ro pot fi solicitate date precum:

– nume și prenume;

– adresa de livrare;

– număr de telefon;

– adresa de e-mail;

– identificator online.

Menționăm că în situația trasmiterii comenzii prin platforma – www.dinbalcani.ro în funcție de de opțiunea clientului, plata se poate realiza online cu card (card personal sau al societății cumpărătoare), în condiții de deplină securitate. În acest sens, vor fi prelucrate de cărte partenerii noștrii informații privind: numărul cardului, data expirării cardului, codul CVV, precum și informații privind facturarea (adresa de facturare). Pentru mai multe informații privind modalitatea de plată vă rugăm să parcurgeți Termenii și Condițiile de utilizare.

În situația solicitării de servicii conexe procesului de vânzare-cumpărăre, precum servicii de transport și montaj, sunt prelucrate date cu caracter personal necesare pentru prestarea acestor servicii. Date personale prelucrate în această situație constau în:

– nume și prenume;

-număr de telefon;

– adresa de livrare indicată;

– orice alte informații sunt considerate relevante de către Client.

Marketing și publicitate – transmiterea comunicărilor generice (ex. Newsletter), concursuri, campanii, programe de loialitate. Date personale prelucrate în cazul transmiterii de informări privind serviciul nostru de e-mail marketing: Newsletterul DinBalcani.ro:

– adresa de e-mail;

– nume și prenume.

Prin abonarea la Newsletterul DinBalcani.ro ne conferiți dreptul de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru vă transmite informații personalizate privind produsele și serviciile noastre. În orice moment vă puteți exercita dreptul de opoziție/ restrângere a prelucrării prin dezabonarea de la Newsletter.

Toate materiale, precum și toate acțiunile de publicitate, marketing și altele asemenea au la bază interesul legitim al SC GAROGYM DRINKS S.R.L de a înțelege nevoile și așteptările clienților cu privire la produsele și serviciile noastre. Datele prelucrate constau în principal în următoarele: adresa de e-mail, nume și prenume, număr telefon.

În cazul participării la concursuri/campanii/programe de loialitate organizate de către SC GAROGYM DRINKS S.R.L vor fi prelucrate datele cu caracter personal colectate prin completarea documentelor (formularelor) de participare în conformitate cu modalitatea de desfășurare stabilită. Colectarea altor date cu caracter personal decât cele indicate vor avea la bază obligativitatea de conformare cu prevederi legale aplicabile.

Navigarea online – utilizarea cookie-urilor

Informațiile colectate prin cookie-uri sau tehnologii similare (“cookie-uri” *) ca parte a navigării în cadrul website-ului www.dinbalcani.ro.

Utilizarea de cookie-uri este destinată în principal pentru următoarele:

Pentru informații despre cookie-urile specifice plasate în cadrul website-ului, precum și pentru informații privind posibilitatea de a controla sau dezactiva Cookie-urile consultați Politica despre Cookies.

Marketing online – instrumente de tageting și retargeting

Utilizarea Platformelor Sociale

Datele personale la care avem acces în situația interacțiunii prin intermediul platformelor sociale sunt generate în principal de către dumneavoastră. Utilizarea platformelor sociale de către SC GAROGYM DRINKS S.R.L se realizează pentru a fi asigurată comunicarea, promovarea și publicitatea privind produsele și serviciile puse la dispoziție.

Datele personale la care avem acces:

– nume și prenume;

– pseudonimul;

– adresa de email;

– fotografie publicată ca imagine de profil;

– identificator online;

– descrierea sau preferințele personale;

– datele cu care vă logați pe site-urile de socializare;

– alte informații pe care le-ați împărtășit cu noi despre dumneavoastră (de exemplu, prin intermediul paginii “Contul meu”), contactându-ne sau furnizând conținut propriu, cum ar fi fotografii sau recenzii, sau

– legătura directă cu noi prin accesarea funcției de chat (messenger) disponibilă.

Pentru a afla mai multe privind politicile aplicabile în domeniul confidențialități și protecției datelor vă recomandăm să accesați politicile incluse în cadrul respectivelor platforme.

Utilizarea canalelor de contact

În situația în care doriți să intrați în contact cu noi sunt prelucrate date cu caracter personal, pe care înțelegeți să le divulgați, precum:

– nume și prenume;

– adresa de email;

– număr de telefon;

– orice alte informații /detalii pe care le firnizați prin utilizarea canaelor de comunicare /contact.

 

 1. Partajarea și transferarea datelor cu caracter personal

SC GAROGYM DRINKS S.R.L. are o politică fermă în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și va lua toate măsurile necesare pentru a nu se realiza acțiuni de tranzacționare a datelor personale în scopuri de marketing.

Partajarea datelor dumneavoastră persoanele către terți se poate realiza în principal pentru următoarele scopuri (enumerarea nu este limitativă):

– Prevenirea eventualelor acțiuni de fraudă;

– Securizarea acțiunilor de tranzacționare, prelucrare plăți;

– Îndeplinirea obiectivelor specifice în concordanță cu interesul legitim SC GAROGYM DRINKS S.R.L;

– Îndeplinirea activităților având ca obiect servicii IT (întreținere și suport), publicitate și comunicare, servicii digitale etc.;

– Exprimarea expresă a consimțământului;

– Respectarea obligațiilor impuse de prevederile legale în vigoare;

– Respectarea dispozițiilor și prevederilor privind inspecțiile și controalelor desfășurate de către autoritățile publice, instituții și/sau alte entități competente.

Procesul de partajare și transferare a datelor cu caracter personal are la bază principiul utilizării minime a datelor personale și depunerea de eforturi susținute pentru a ne asigura că toate entitățile cu care lucrăm respectă cerințele de securitate și siguranță în prelucrarea datelor.

 1. Retenția datelor

SC GAROGYM DRINKS S.R.L. se angajează să respecte toate prevederile legale cu privire la retenția și ștergerea datelor cu caracter personal. Societatea ia toate măsurile necesare pentru a vă asigura că datele cu caracter personal nu vor fi stocate pe o perioadă mai lungă decât este necesară, pentru scopul pentru care au fost prelucrate.

Perioada generală de retenție este de 10 ani. În completarea mențiunilor anterioare, trebuie specificat că vom păstra documente ce conțin date cu caracter personal pe o perioadă mai îndelungată, în următoarele condiții:

– Dacă prevederile legale o impun;

– Dacă documentele sunt necesare pentru orice procedură legală actuală sau viitoare;

– Pentru a stabili, execita sau apăra drepturile noastre în fața unor instanțe judecătorești și nu numai.

VII. Securitatea prelucrărilor datelor

SC GAROGYM DRINKS S.R.L. se angajează să evalueze și să actualizeze în mod constant măsurile de securitate implementate pentru a asigura că acestea sunt adecvate pentru protejarea drepturilor și libertăților persoanelor fizice. În acest sens, SC GAROGYM DRINKS S.R.L. implementează cele mai noi soluții tehnice pentru menținerea securității la un nivel adecvat. Totodată, SC GAROGYM DRINKS S.R.L. desfășoară periodic sesiuni de pregătire și instruire cu personalul care operează activități susceptibile a interacționa în orice mod cu datele cu caracter personal.

VIII. Scopul colectării datelor cu caracter personal

SC GAROGYM DRINKS S.R.L. colectează date cu caracter personal în următoarele scopuri:

 • furnizarea de produse din domeniul comerțului cu ridicata, nespecializat, de băuturi și produse alimentare în vederea îndeplinirii obligațiilor legale ale Societății;
 • informarea utilizatorilor/clienților privind situația contului lor de pe dinbalcani.ro,
 • furnizarea de informații de asistență a nevoilor legate de un anumit produs
 • informarea utilizatorilor/clienților privind evoluția și starea comenzilor
 • evaluarea produselor și serviciilor oferite
 • activități comerciale, de promovare a produselor și serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentului consumatorilor.
 • furnizarea de date și informații referitoare la comenzile plasate pe site, de către cumpărător, în măsura în care acestea sunt achitate prin metoda “Plată online cu cardul”, detaliile comenzilor (inclusiv produsele

Baza legală pentru colectarea și procesarea datelor dumneavoastra pentru fiecare din scopurile menționate mai sus este:

 • Contractul de furnizare sau prestări servicii la care dumneavoastră sunteți parte sau cererea dumneavoastră înainte de încheierea unui contract;

Pentru a atinge scopurile mai sus prevazute, utilizăm următoarele categorii de furnizori de produse și servicii/ împuterniciți:

 • furnizorii implicați în mod direct/indirect în furnizarea produselor și prestarea serviciilor din domeniul desfășurat de către SC GAROGYM DRINKS S.R.L.;
 • Autoritățile statului (inclusiv autorități fiscale);
 • Contabili, auditori, experți judiciari, avocați sau alți asemenea consilieri externi ai Societății sau către terțe persoane care furnizează produse și servicii companiei (furnizorii de servicii IT, consultanți financiari)
 • Furnizorii Societății implicați în mod direct/indirect in procesul de marketing și promovare.
 • Unitatea bancară prin intermediul căreia sunt operate achizițiile on – line pe site – ul www.dinbalcani.ro, în măsura în care clientul optează pentru plata on-line cu cardul. SC GAROGYM DRINKS S.R.L. nu este răspunzătoare și nu își asumă în nicio modalitate politica de prelucrare a datelor și informațiilor cu caracter personal implementate de unitatea bancară, prin lansarea unei comenzi în aceste condiții și prin utilizarea aplicației de plată on-line, clientul aflându-se în deplină cunoștintă de cauză sub acest aspect.
 1. Drepturile persoanelor vizate

 

În conformitate cu prevederile Regulamentului 2016/679, în calitate de persoană vizată dispuneți oricând de următoarele drepturi:

 1. Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveți dreptul de a obține confirmarea faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de SC GAROGYM DRINKS S.R.L. și, în caz afirmativ, de a solicita o copie a acestora; Furnizarea informațiilor solicitate se va realiza în principiu fără perceperea unei taxe. În situația în care solicitați copii ale informațiilor deja comunicate și/sau în situația unor solicitări repetate SC GAROGYM DRINKS S.R.L. are dreptul de a percepe o taxă rezonabilă ce urmează a fi comunicată în prealabil. SC GAROGYM DRINKS S.R.L. are dreptul de a refuza să răspundă în situația unor solicitări excesive, repetate, neîntemeiate.
 2. Dreptul de a solicita rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal vizează corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte sau care nu sunt actuale. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar către care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 3. Dreptul de a obține restricționarea prelucrării, în cazul în care:

– considerați că datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioadă care să permită societății SC GAROGYM DRINKS S.R.L. să verifice exactitatea datelor cu caracter personal;

– prelucrarea este ilegală, însă nu doriți ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate, ci restrângerea utilizării acestor date;

– în cazul în care SC GAROGYM DRINKS S.R.L. nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal pentru scopurile definite, însă aveți nevoie de date pentru a constata, exercita sau apăra un drept în instanță.

 1. Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:

– datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

– în calitate de persoana vizată, vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru continuarea prelucrării;

– vă exercitați dreptul de a vă opune, iar operatorul nu are motive legitime care să prevaleze pentru a continua prelucrarea.

 1. Dreptul de a vă retrage oricând consimțământul cu privire la prelucrare, atunci când prelucrarea are la bază consimțământul, fără însă a afecta legalitatea activităților de prelucrare realizate până în momentul respectiv.
 1. Dreptul de a vă opune cu privire la prelucrarea datelor din motive legate de situația particulară în care vă aflați, atunci când prelucrarea se întemeiează pe un interes legitim, precum și dreptul de a vă opune, în orice moment, prelucrării datelor în scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri. Prin prelucrarea datelor personale ce vă aparțin, societatea noastră și afiliații noștri realizează activități de profilare și segmentare în scop comercial, în sensul Regulamentului 2016/679/UE. Toate datele personale prelucrate de către societatea noastră sunt deținute legal, iar prelucrarea se realizează într-un mod transparent, ce permite persoanei vizate exercitarea drepturilor sale legal garantate.
 1. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează pe aceasta în mod similar într-o manieră semnificativă.
 1. Dreptul la portabilitatea datelor reprezintă dreptul de a vă primi datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat societății SC GAROGYM DRINKS S.R.L. într-o formă structurată, utilizată în mod curent și care poate fi citită automat, precum și dreptul de a transfera respectivele date către un alt operator, dacă acest lucru este fezabil și rezonabil din punct de vedere tehnic. Dreptul la portabilitatea datelor este aplicabil în cazul în care prelucrarea are la bază consimțământul dumneavoastră sau executarea unui contract și se realizează prin mijloace automate.
 1. Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Puteți contacta Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la adresa Bucuresti sector 1, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, adresa de e-mail: anspdcp@dataprotection.ro, sau la numărul de telefon: +40.318.059.211

Clientul are oricând posibilitatea necondiționată de a transmite o solicitare/notificare/înștiințare scrisă, chiar nemotivată, catre SC GAROGYM DRINKS S.R.L. la e-mail office@dinbalcani.ro sau la adresa: municipiul Suceava, strada Eroilor, nr.66, județul Suceava, în vederea dezabonării de la newsletter ori prin care să își manifeste în mod expres intenția de a nu mai recepționa din partea SC GAROGYM DRINKS S.R.L., prin nicio cale de comunicare, la datele de contact furnizate (telefon, e-mail, etc.), mesaje de informare/promoționale/referitoare la activitățile comerciale ale SC GAROGYM DRINKS S.R.L.

Pentru exercitarea drepturilor mai sus menționate sau pentru orice întrebare legată de modul în care datele dumneavoastră sunt utilizate ori dacă unele dintre datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată către SC GAROGYM DRINKS S.R.L, municipiul Suceava, strada Eroilor, nr.66, județul Suceava sau pe e-mail la adresa: office@dinbalcani.ro.În cerere, vă rugăm să menționați dacă doriți ca informațiile să fie comunicate la o anumită adresă (poștală sau e-mail) sau printr-un serviciu de curierat care să asigure că veți primi personal informațiile. Va rugăm să țineți cont că, înainte de a da curs oricărei astfel de cereri, ne rezervăm dreptul de a vă verifica identitatea, pentru a ne asigura că solicitarea provine chiar din partea Dvs. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției pentru orice încălcare a drepturilor Dvs. privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Informațiile pe care ni le furnizați vor fi utilizate și stocate doar în scopul pentru care le-ați furnizat, pentru a administra, a sprijini și a evalua serviciile noastre, inclusiv pentru a preîntâmpina încălcarea securității sistemelor și pentru respectarea legii și a termenilor noștri contractuali.

SC GAROGYM DRINKS S.R.L poate furniza datele dumneavoastră cu caracter personal altor companii cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: furnizori de servicii de curierat, servicii bancare, alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a produselor și serviciilor noastre, împuterniciți ai SC GAROGYM DRINKS S.R.L ce acționează în limitele și scopurile stabilite de SC GAROGYM DRINKS S.R.L, conform condițiilor din prezenta Politică de confidențialitate.

Această politică de confidențialitate poate fi actualizată de către SC GAROGYM DRINKS S.R.L, pentru respectarea oricăror modificări legislative cu privire la protecția datelor cu caracter personal, precum și ori de câte ori va considera necesar. Politica de confidențialitate va fi publicată în cadrul website-ului www.dinbalcani.ro în forma cea mai recentă a acesteia.

Vă sfătuim să verificați periodic secțiunea Politica de Confidențialitate pentru a fi informați cu privire la aceste posibile modificări.

 

Ai peste 18 ani?

Încurajăm consumul responsabil. De aceea te rugăm să confirmi că ai peste 18 ani. Mulțumim!